Informacja o urlopie

Szanowni Klienci.

Informujemy, że w dniach 26 stycznia - 2 luty zaplanowalismy nasz urlop - w tych dniach sklep będzie nieczynny. Zamówienia złożone w tym okresie będą zrealizowane od 4 lutego. Za utrudnienia przepraszamy.

Zespół lazienki-online.pl.

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:
poniedziałek - piątek:  9 - 17,
sobota: nieczynne 

Masz pytanie? Dzwoń!
tel: 22 - 299- 43 - 19
tel: 509 - 808 - 638
opłata za zwykłe połączenie w/g stawek operatora.

lub napisz e-mail:
sklep@lazienki-online.pl 

Promocje
Novellini Aurora 1 parawan nawannowy 80x150cm AURORAN180-1K
Novellini Aurora 1 parawan nawannowy 80x150cm AURORAN180-1K
1 306,00 zł 890,00 zł
szt
Novellini Flag panel prysznicowy FLAG T-K
Novellini Flag panel prysznicowy FLAG T-K
3 616,00 zł 2 590,00 zł
szt
Paffoni Elle komplet wannowy podtynkowy EL015CR004
Paffoni Elle komplet wannowy podtynkowy EL015CR004
1 617,00 zł 1 309,00 zł
szt
Huppe Enjoy drzwi kabinowe 120cm(117-121cm), prawe 670130091321
Huppe Enjoy drzwi kabinowe 120cm(117-121cm), prawe 670130091321
3 976,00 zł 3 449,00 zł
szt
Kludi Bozz zestaw prysznicowy podtynkowy ZBP004
Kludi Bozz zestaw prysznicowy podtynkowy ZBP004
1 799,00 zł 1 539,00 zł
szt
Paffoni Light komplet podtynkowy wannowy LIG019CR01
Paffoni Light komplet podtynkowy wannowy LIG019CR01
2 565,00 zł 1 860,00 zł
szt

 Sanswiss

Novellini Autoryzowany E-Partner

  • ViFfesh
  • Wannowe komplety podtynkowe

    z deszczownicą

  • Huppe Aura Elegance
Gwarancja Deante

WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA DEANTE

 

Szanowni Państwo
Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu polskiej marki Deante. Wierzymy, że zakupiony produkt spełni Państwa oczekiwania, podnosząc walory estetyczne i funkcjonalne urządzanego wnętrza. Życząc przyjemnego użytkowania, zespół Deante pozostaje do Państwa dyspozycji.


WARUNKI GWARANCJI produktów marki DEANTE - BATERIE I NATRYSKI
Strony umowy gwarancji
1. Gwarancja udzielana jest przez Deante Antczak spółka jawna z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 3, 90-418 Łódź, Polska, zwana dalej Gwarantem.
2. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie dla produktów (towarów) marki Deante znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest udzielana:
a. Konsumentowi, czyli osobie fizycznej, która dokonała zakupu towaru w swoim imieniu bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową
b. osobie prawnej, fizycznej oraz jednostce organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała zakupu towaru w ramach prowadzonej swojej działalności gospodarczej pod warunkiem dokonywania regularnych (min. jeden raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osoby uprawnione

Zakres gwarancji
3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady następujących produktów oraz elementów zakupionego towaru:
a. szczelność i poprawne działanie korpusu baterii oraz głowicy ceramicznej baterii
b. paneli, deszczowni i zestawów natryskowych
c. pozostałych elementów baterii i natrysków, takich jak: głowice termostatyczne, przełączniki natrysku, przełączniki funkcji, powierzchnię dekoracyjną, korki automatyczne, zestawy mocujące, węże natryskowe, węże połączeniowe, wężyki przyłączeniowe, słuchawki natryskowe, wyciągane wylewki, perlatory
4. Gwarancja traci ważność w przypadku nie zastosowania się do wszystkich zapisów niniejszej karty gwarancyjnej, zapisów instrukcji montażu i obsługi produktu. Dotyczy to również przeprowadzenia napraw przez osoby nieupoważnione przez Gwaranta.
5. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń mechanicznych powierzchni towaru
b. uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego montażu, transportu, użytkowania, konserwacji wykonanych niezgodnie z instrukcją towaru, sztuką budowlaną i z przeznaczeniem, samodzielnych przeróbek
c. uszkodzeń powstałych wskutek braku zamontowania zaworków kątowych z filtrem w miejscu przyłączenia wężyków baterii stojącej lub panelu do instalacji, bądź uszczelek z sitkami do baterii ściennych i deszczowni
d. uszkodzeń towaru powstałych wskutek zanieczyszczeń wody lub przewodów sieci wodociągowej oraz przez nieodpowiednią jakość wody lub jej zasolenie i osady wapienne
e. towarów niepełnowartościowych zakupionych po obniżonej cenie, produktów pochodzących z ekspozycji oraz towarów niekompletnych
f. części zużywających się, np. uszczelek, elementów ścierających się i zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji.

Termin gwarancji
6. Gwarancja udzielana jest na okres:
a. 7 lat licząc od daty sprzedaży towaru – w odniesieniu do elementów wymienionych w pkt. 3 a
b. 2 lat licząc od daty sprzedaży towaru – w odniesieniu do produktów i elementów wymienionych w pkt. 3 b i c.

Zgłaszanie reklamacji
7. Reklamacje towaru mogą być zgłaszane w następujący sposób:
a. w formie zgłoszenia reklamacyjnego poprzez formularz zgłoszenia, zamieszczony na stronie www.deante.pl/reklamacje;
b. w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres Działu Serwisu Gwaranta - serwis@deante.pl
c. osobiście w miejscu zakupu towaru;
8. W przypadku reklamacji składanych w formie wskazanej w pkt. 7 b i c, reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę zgłoszenia reklamacji do Gwaranta, dane osobowe klienta (imię i nazwisko, adres klienta, adres zamontowania produktu, tel. kontaktowy, e-mail), kod i nazwę reklamowanego produktu, datę i numer dowodu zakupu, opis uszkodzenia. Klient zgłaszający reklamację jest zobowiązany do podania danych osobowych zgodnie z art.23 ust 1 pkt. 3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn.29.07.1997.
9. Kupujący przed zgłoszeniem reklamacji jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wada nie wynika z nieodpowiedniego montażu, przechowywania, użytkowania, czy konserwacji produktu.

Rozpoznanie reklamacji
10. Gwarant ustosunkuje się do przyjętego zgłoszenia reklamacyjnego dla wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie do 14 dni od daty przyjęcia reklamowanego towaru przez Dział Serwisu Gwaranta lub przyjęcia przez Dział Serwisu Gwaranta zgłoszenia reklamacyjnego, w zależności od tego, która z tych czynności nastąpiła później.
11. Gwarant zobowiązuje się do sprawnego i szybkiego usunięcia usterki poprzez naprawę, wymianę towaru, wymianę elementu towaru w przypadku reklamacji zasadnej w terminie do 30 dni od daty przyjęcia reklamowanego towaru przez Dział Serwisu Gwaranta lub przyjęcia przez Dział Serwisu Gwaranta zgłoszenia reklamacyjnego, w zależności od tego, która z tych czynności nastąpiła później. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Gwaranta, z tym, że wymiana produktu na nowy, wolny od wad może nastąpić jedynie w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej produktu niemożliwej do usunięcia.
12. W przypadku, gdy Gwarant nie dysponuje produktem identycznym z zakupionym przez Klienta podlegającym zasadnej reklamacji, Klientowi przysługuje prawo wymiany wadliwego produktu na podobny z aktualnej oferty firmy, zbliżony stylistycznie i odpowiadający pod względem funkcjonalności i ceny do zakupionego towaru lub prawo zwrotu gotówki. Zwrot gotówki możliwy jest jedynie za pośrednictwem punktu, w którym dokonano zakupu produktu, po uprzednim dokonaniu zwrotu produktu przez Kupującego do Gwaranta. W takim przypadku wyboru sposobu załatwienia reklamacji dokonuje Gwarant.
13. W przypadku wymiany produktu na nowy, okres gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania nowego produktu. W przypadku naprawy lub wymiany elementu produktu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy lub wymiany liczony od daty przyjęcia reklamacji przez Gwaranta, wyłącznie, jeśli naprawa wynikała z reklamacji zasadnej. Wymienione elementy produktu lub produkt wymieniony przechodzą na własność Gwaranta. 
14. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności eksploatacyjnych, przewidzianych w trakcie eksploatacji, takich jak: bieżąca konserwacja (np. czyszczenie perlatorów, głowicy, słuchawki, przełączników, wylewek), do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z „Instrukcją montażu i konserwacji”. Użytkownik produktu jest zobowiązany do okresowej kontroli stanu technicznego połączeń doprowadzających wodę.

Informacje dodatkowe
15. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji tylko wówczas, gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w produkcie w chwili produkcji i została zgłoszona do reklamacji niezwłocznie.
16. Gwarant ponosi koszty transportu lub przesyłki do lub od Gwaranta, kosztów montażu i demontażu wyłącznie w przypadku wcześniejszej zgody Gwaranta na poniesienie takich kosztów.
17. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji składający reklamację pokryje wszelkie koszty Gwaranta związane z przystąpieniem do realizacji obowiązków wynikających z umowy gwarancji w kwocie żądanej i uzasadnionej przez Gwaranta, o ile obowiązek ich zapłaty powstanie w wyniku orzeczenia właściwego sądu powszechnego w toku stosownego postępowania sądowego.
18. W przypadku napraw gwarancyjnych dokonywanych przez pracowników serwisu Gwaranta w miejscu zainstalowania produktu klient zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu do produktu umożliwiającego dokonanie demontażu, montażu lub jego naprawy.
19. Gwarant zastrzega sobie prawo do zmian produkcyjnych i poprawek wyrobu podyktowanych postępem technologicznym i walorami estetycznymi bez uprzedniego powiadomienia.
20. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

-------------------------------------------------------

DZIAŁ SERWISU
95-100 Zgierz, ul. Twarda 11/13
INFOLINIA: 800 242 515; Tel: 42 714 30 00
serwis@deante.pl;
www.deante.pl/reklamacje

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl